(995) 595221515 (995)595746126 info@bokas.ge

გალერეა      რბილი პანელი საძინებელში - დიღომი

რბილი პანელი საძინებელში

პანელების ზომები: 20*50 სმ., 20*70 სმ., 20*105 სმ.

პანელების რ-ბა: 7 ცალი

ზედაპირი: ალკანტარა (ხელოვნური ზამში)

სივრცე: 0.7 კვ.მ