(995) 595221515 (995)595746126 info@bokas.ge

სარკეები და სარკეების ჩარჩოები

სარკეები და სარკეების ჩარჩოები

ვამზადებთ სარკეების ჩარჩოებს თავისი ჩასმით ეგზო-ტყავით, ხელოვნური ტყავით და ტექსტილით